Sentrert felling

Sentrert felling er, i mine øyne, den peneste måten å felle 3 masker til 1. Sentrert felling gir en symmetrisk felling og en ubrutt midtmaske. Dette er spesielt pent i blant annet sjal hvor man har et mønster som skal gå uavbrutt fra rapport til rapport.
 
Hvordan:
Denne fellingen går over 3 masker og feller 2 masker i en og samme prosess. Den utføres på følgende måte: Ta de to første maskene på venstre pinne sammen løst over på høyre pinne (som for å strikke dem sammen, altså at du stikker pinnen inn i den andre masken og så gjennom den første). Strikk neste maske på venstre pinne, dra de to avtagne maskene over denne nystrikkede masken. Du har felt to masker, og midtmasken er fremtredende som en ubrutt linje over fellingene.
Strikk to rett sammen og LLS (løft, løft, strikk)
 Strikk to rett sammen er den mest vanlige måten å felle i et strikketøy på, og LLS er den høyrelente varianten av dette. LLS er ikke det samme som "to vridd rett sammen", fordi ved LLS så løftes maskene av og vris før de strikkes sammen, noe som da gir åpne maskeledd etter at LLS er utført.